Heeft u recht op zorg

Wij staan in voor de zorg van iedereen. Bij welke mutualiteit u bent heeft geen belang. Wij maken geen onderscheid tussen leeftijd, geslacht, religie of ernst van zorgnood. Indien u zorgnood kan/mag uitgevoerd worden door een verpleegkundige kunnen wij u verder...

Verplicht inlezen van de e-id

Vanaf 1 oktober 2017 zal bij ieder bezoek aan de patiënt de e-id of elektronische identiteitskaart ingelezen worden. Deze nieuwe regelgeving word opgelegd door het RIZIV met de bedoeling fraude te bestrijden.   De nieuwe regelgeving laat weinig uitzonderingen...
Close
error: Content is protected !!
<== klik hier voor meer info