Wij staan in voor de zorg van iedereen. Bij welke mutualiteit u bent heeft geen belang.
Wij maken geen onderscheid tussen leeftijd, geslacht, religie of ernst van zorgnood.
Indien u zorgnood kan/mag uitgevoerd worden door een verpleegkundige kunnen wij u verder helpen.

Of u in aanmerking komt voor thuisverpleging hangt van een aantal factoren af.

  • administratief: u bent correct ingeschreven bij een mutualiteit en in bezit van een eID (elektronische identiteitskaart) of vervangend document.
    Een klevertje van de mutualiteit is handig maar niet noodzakelijk.
    Een hospitalisatieverzekering is geen vereiste. Toch is het interessant om het ons te melden met betrekking tot het remgeld.

 

  • Met voorschrift: bepaalde zorgen vereisen een voorschrift van een arts. Dit kan uw huisarts zijn of een specialist.  Op dit voorschrift moet minimaal vermeld staan om welke zorg het gaat, vanaf wanneer de zorg start en voor hoe lang deze nodig is. Het voorschrift mag van eender welke geregistreerde arts zijn.

 

  • Zonder voorschrift: in geval van hygiënische zorgen waarvoor geen voorschrift vereist is stelt de verpleegkundige zelf een formulier op. Dit formulier omvat een schaal waarmee de zorgbehoevendheid van de patiënt wordt bepaald. Aan de hand hiervan gaat de adviserend geneesheer bepalen op hoeveel zorg u recht heeft.
    Wij stellen dit formulier zelf op en sturen het door.  U hoeft hiervoor niets te doen.

 

Heeft u een voorschrift, klik dan hier voor meer uitleg.

Heeft u geen voorschrift, klik dan hier voor meer uitleg.

Close
error: Content is protected !!
<== klik hier voor meer info