Het agentschap zorg en gezondheid wil ook dit jaar opnieuw waarschuwen voor de gevolgen van langdurige hitte en droogte.  Heel wat milde gezondheidseffecten door extreme warmte zijn te voorkomen door eenvoudige maatregelen zoals voldoende drinken, afkoeling en voorbereiding.

Zorg voor anderen is cruciaal om ernstige gezondheidseffecten te voorkomen.

tips en info vindt je op de website www.warmedagen.be

Close
error: Content is protected !!
<== klik hier voor meer info