Warning: Undefined variable $author_out in /customers/2/d/f/thuisverpleging.info/httpd.www/wp-content/plugins/removehide-author-date-category-like-entry-meta/remove-author-date-and-category-metadata.php on line 147

Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift

De beroepsbeoefenaar houdt voor elke patiënt zorgvuldig een dossier bij, dat hij op een veilige plaats bewaart.

Indien de patiënt van beroepsbeoefenaar verandert, kan de patiënt vragen om zijn dossier over te dragen om de continuïteit van de zorgen te waarborgen.

Hoe kan de patiënt zijn dossier inzien?

De patiënt kan de beroepsbeoefenaar (mondeling of schriftelijk) vragen om zijn patiëntendossier in te zien.

De patiënt kan schriftelijk een vertrouwenspersoon aanstellen, die het dossier samen met hem of in zijn plaats kan inzien. Het verzoek van de patiënt en de identiteit van de vertrouwenspersoon worden aan het patiëntendossier toegevoegd.

Ter aanduiding van een vertrouwenspersoon heeft de Federale commissie “Rechten van de patiënt”(externe link) een formulier opgesteld.

Vanaf de ontvangst van dit verzoek, heeft de beroepsbeoefenaar een termijn van 15 dagen om het dossier voor te leggen, behalve:

·      de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar

·      de gegevens die derden betreffen

·      de gegevens waarvan de beroepsbeoefenaar uitzonderlijk oordeelt dat ze voor de gezondheid van de patiënt op dat moment een ernstig nadeel kunnen meebrengen; in dit geval kan alleen een door de patiënt aangeduide beroepsbeoefenaar het dossier inzien, incl. de persoonlijke notities

Hoe kan de patiënt een afschrift van zijn dossier krijgen?

Onder dezelfde voorwaarden als voor de inzage, kan de patiënt een afschrift van zijn patiëntendossier vragen tegen de prijs van max. 0,10 euro per tekstpagina en max. 5 euro per beeld.

Indien het afschrift op een digitale drager geleverd wordt, kan max. 10 euro worden gevraagd voor alle gekopieerde pagina’s.

De totale kosten van een afschrift mogen niet hoger zijn dan 25 euro.

Elk afschrift krijgt de vermelding “strikt persoonlijk en vertrouwelijk”.

De beroepsbeoefenaar levert geen afschrift af als hij elementen heeft die erop wijzen dat de patiënt onder druk staat om de informatie aan derden mee te delen (bv. werkgever, verzekeraar).

Toegang tot het dossier van de overleden patiënt

Na overlijden van de patiënt kunnen de partner en verwanten tot en met de tweede graad (de (groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen) het patiëntendossier onrechtstreeks inzien, via een beroepsbeoefenaar, onder volgende voorwaarden:

·      De patiënt mag zich bij leven niet verzet hebben tegen een dergelijke inzage.

·      Het verzoek om inzage moet gemotiveerd zijn en de redenen moeten voldoende ernstig zijn om een uitzondering toe te staan op het recht op privacy van de overledene (bv. vermoeden van medische fout, het opsporen van familiale antecedenten).

·      Het inzagerecht is beperkt tot de gegevens die verband houden met de door de familieleden opgegeven redenen.

Close
error: Content is protected !!
<== klik hier voor meer info