Warning: Undefined variable $author_out in /customers/2/d/f/thuisverpleging.info/httpd.www/wp-content/plugins/removehide-author-date-category-like-entry-meta/remove-author-date-and-category-metadata.php on line 147

 

Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand

De beroepsbeoefenaar verstrekt aan de patiënt alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand (diagnose) en de vermoedelijke evolutie ervan.

De beroepsbeoefenaar geeft ook het gedrag aan dat in de toekomst wenselijk is (bv. er zijn aan de zwangerschap risico’s verbonden).

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd?

De beroepsbeoefenaar deelt de informatie mondeling mee in een duidelijke taal die aan de patiënt aangepast is.

De patiënt kan ook vragen om die informatie schriftelijk te bevestigen.

De patiënt kan zich door een vertrouwenspersoon laten bijstaan of vragen dat die informatie aan die persoon wordt meegedeeld. In voorkomend geval noteert de beroepsbeoefenaar in het patiëntendossier dat de informatie aan of in aanwezigheid van die vertrouwenspersoon meegedeeld werd, evenals de identiteit van die persoon.

De vertrouwenspersoon: een familielid, een vriend, een andere patiënt of elke andere persoon die door de patiënt aangewezen wordt om hem bij te staan bij het verkrijgen van de informatie over zijn gezondheidstoestand, bij de inzage van zijn patiëntendossier of bij het bekomen van een afschrift ervan, alsook bij het neerleggen van een klacht

Ter aanduiding van een vertrouwenspersoon heeft de Federale commissie ”Rechten van de patiënt”(externe link) een formulier opgesteld. De patiënt kan dit formulier gebruiken of voor een andere formulering opteren.

De patiënt wenst de informatie niet te vernemen

De beroepsbeoefenaar respecteert de wens van de patiënt om niet geïnformeerd te worden, behalve indien dit voor de patiënt of voor derden een ernstig gezondheidsrisico risico inhoudt (bv. een besmettelijke ziekte).

De informatie vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de patiënt

De beroepsbeoefenaar kan de patiënt uitzonderlijk en tijdelijk bepaalde informatie onthouden, als hij oordeelt dat die informatie op dat ogenblik voor de gezondheid van de patiënt ernstige schade zou meebrengen.

In dat geval moet de beroepsbeoefenaar:

·      een andere beroepsbeoefenaar raadplegen

·      de redenen voor zijn beslissing in het patiëntendossier noteren

·      de gevoelige informatie meedelen aan de eventuele vertrouwenspersoon

Close
error: Content is protected !!
<== klik hier voor meer info