Sedert 2002 heeft België een wet die uw rechten als patiënt duidelijk omschrijft.  Tegelijk legt deze wet de basis voor een goede en duurzame relatie tussen de patiënt en de zorgverlener.

In deze rubriek vindt u meer informatie over:

Brochure

Zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener werd alle informatie over de wet betreffende de rechten van de patiënt gebundeld in een zeer toegankelijke brochure: Wet ‘Rechten van de patiënt’ – In een goede relatie weet je wat je aan mekaar hebt”.

U kan deze brochure downloaden of bestellen via deze link.

De Federale commissie “Rechten van de Patiënt”

Naast de verschillende ombudsdiensten werd de Federale commissie “Rechten van de Patiënt” in het leven geroepen. Wil u meer weten over de werking, bevoegdheden en publicaties van deze commissie, klik dan hier(externe link).

Meer info…

Hebt u bijkomende vragen over de wet en de werking van de ombudsdiensten, neem dan contact op met de Cel Patiëntenrechten:

Tel.: +32 (0)2 524 85 20

E-mail: bemiddeling-patientenrechten@gezondheid.belgie.be

Close
error: Content is protected !!
<== klik hier voor meer info