Het beroepsgeheim is niet alleen een wettelijke verplichting maar een absolute noodzaak in de relatie tussen verpleegkundige en patiënt.
In de thuiszorg gaat het niet alleen over de medische kant van de zorg maar ook over sociale en psychische kant, over uw gezin, uw werk, vrienden enz.
Als thuisverpleegkundige kom je in de meest intieme zone van een persoon, zijn thuis. Je maakt geluk en tegenslag als verpleegkundige van heel dichtbij mee.
Daarom is discretie van essentieel belang.

Close
error: Content is protected !!
<== klik hier voor meer info