• nakomen van afspraken
  • zoveel als haalbaar tegemoetkomen aan wensen
  • eerbiedigen van beroepsgeheim
  • zorg volgens de regels van de kunst
Close
error: Content is protected !!
<== klik hier voor meer info